• Thành lập công ty tại Hà Nội - Giải thể công ty

Làm quyết toán thuế ở đâu

Đức Thiện

Thông tư 156/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính hướng dẫn về việc quyết toán thuế ở đâu?

I. Thực hiện quyết toán thuế TNCN

Tổ chức cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế, không phân biệt là có phát sinh khấu trừ thuế hay là không.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh có trách nhiệm kê khai thuế, quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc nộp thừa thì được hoàn trả hoặc bù trừ cho kỳ kê khai và nộp thuế tiếp theo.

Các cá nhân cư trú thuộc diện trên sẽ không phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

 • Có số thuế nhỏ hơn số thuế tạm nộp, không có yêu cầu hoàn thuế, không có yêu cầu bù trừ thuế ở kỳ sau.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh chỉ có 1 nguồn từ thu từ việc kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo cách làm khoán.
 • Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ việc cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã triển khải nộp thuế theo kê khai thuế tại nơi có nhà, quyền sử dụng  đất cho thuế.
 • Cá nhân có thu nhập  từ tiền lương, tiền công ký văn bản thỏa thuận lao động từ 3 tháng trở lên tại 1 đơn vị, có thêm doanh số vãng lai ở các nơi khác có bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đơn vị đã trả 10% khấu trừ và không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần số tiền thu từ doanh thu.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký văn bản thỏa thuận lao động từ 3 tháng trở lên tại đơn vị có doanh thu từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu từ việc bán sản phẩm bình quân trong năm không quá 20 triệu đồng, đã nộp thuế tại nơi có nhà, quyền sử dụng đấtcho thuê, không có yêu cầu quyết toán thuế đối với số tiền thu từ doanh thu.
 • Các cá nhân là đại lý vé số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp đã được tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu về từ việc tính doanh thu hoặc bán sản phẩm.
 • Các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả doanh số quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau đây:
 • Chỉ có doanh thu từ việc bán sản phẩm, tiền công tiền lương có ký văn bản thỏa thuận lao động từ 3 tháng trở lên và thực hiện tại thời điểm quyết toán thuế, và cũng thực hiện khi chưa đủ 12 tháng trong năm.
 • Các cá nhân có tiền thu từ tiền công, tiền lương ký văn bản thỏa thuận lao động từ 3 tháng trở lên, thu nhập vãng lai ở các nơi khác nhau đã khấu trừ thuế 10% hoặc doanh số từ việc cho thuê nhà, quyền sử dụng đất đã nộp thuế.

Đối với cá nhân chỉ có doanh thu từ tiền lương, tiền công: cá nhân có doanh thu số tiền lương, tiền công đã được kê khai thuế trực tiếp trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cục thuế nơi mà cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

II. Nơi nộp thuế

Các các nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có từ 2 nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi trực tiếp nộp thuế như sau:

 • Cá nhân đã được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại nơi làm việc như tổ chức, doanh nghiệp. Cá nhân được trả tiền từ doanh thu thì  nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức doanh nghiệp mà trả số tiền đó. Nếu cá nhân có chuyển đi nới khác làm việc trong cùng 1 năm thì cũng được quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, doanh nghiệp nơi cá nhân được trả tiền lương. Nếu cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong 1 năm được trả tiền lương, tiền công từ doanh thu không được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi doanh nghiệp, tổ chức nơi cá nhân đăng ký thường trú tạm chú. Nếu cá nhân chưa được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức doanh nghiệp trả thu nhập cho cá nhân thì nộp hồ sơ tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú hoặc đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
 • Cá nhân không ký văn bản thỏa thuận lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc ký văn bản thỏa thuận cung cấp các dịch vụ có doanh thu từ việc bán sản phẩm ở bất cứ nơi nào, đã được khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại cho cục thuế nới cá nhân cư trú, nới đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
 • Cá nhân trong 1 năm có thu nhập tiền lương, tiền công tại nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không còn làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú, đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Cá nhân, nhóm cá nhân chỉ có tiền thu từ việc bán sản phẩm từ việc kinh doanh:

 • Nếu cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh tại 1 nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cho cục thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh. Nếu thay đổi địa điểm kinh doanh thì nộp hồ sơ quyết toán tại chi cục thuế  đăng ký kinh doanh cuối cùng. Nếu thực hiện kinh doanh tại nhiều nơi thì nộp thuế tại chi cục thuế nơi chi cục thuế cấp mã số thuế đầu tiên cho cá nhân kinh doanh.
 • Cá nhân vừa có tiền thu từ bán sản phẩm  và vừa có tiền thu từ tiền lương, tiền công thì nộp hồ sơ quyết toán thuế là chi cục thuế nơi cá nhân đăng ký kinh doanh.

xem thêm: DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP CẦN NỘP THUẾ GÌ

Mọi thông tin thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được tư vấn miễn phí và chính xác và nhanh nhất

CÔNG TY DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN LUẬT LẠC VIỆT

 • Tại Hà Nội: Phòng CH 2601, tòa HH2, 90 Nguyễ Tuân, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội  
 • Tại TP Hồ Chí Minh: Số 428 Điện Biên Phủ, Phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0946143746
 • E- mail: lacvietmuaban@gmail.com
Hỗ trợ báo giá Tư vấn

Liên hệ với chúng tôi theo hotline:

02466862397