• Thành lập công ty tại Hà Nội - Giải thể công ty

Thủ tục xin tạm ngưng công ty

Đức Thiện

Về thủ tục với cơ quan Hải quan trước khi doanh nghiệp ngưng hoạt động:

- Căn cứ khoản 2 điều 201 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định.

Cơ sở kinh doanh chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản số tiền phải thanh toán đồng thời nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp không trong thời gian giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay là cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan tới doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Như vậy, đối với cơ quan hải quan cơ sở kinh doanh phải hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu trước khi ngưng hoạt động.

I. Hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế

Căn cứ điều 138 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ tài chính quy định:

“Điều 138. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, không còn khả năng chi trả, chấm dứt hoạt động

  1. Việc hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, không còn khả năng chi trả thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Quản lý thuế, pháp luật về cơ sở kinh doanh, pháp luật về hợp tác xã cũng như pháp luật về thanh toán. Trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, không còn khả năng chi trả như sau:

        a) Chủ cơ sở kinh doanh tư nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên; chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên; hội đồng quản trị cơ sở kinh doanh cổ phần hoặc là tổ chức thanh lý doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ sở kinh doanh trong trường hợp giải thể;

       b) Hội đồng giải thể hợp tác xã chịu trách nhiệm về việc hoàn thiện nghĩa vụ nộp thuế của hợp tác xã trong trường hợp giải thể;

       c) Tổ quản lý, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm về việc hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế của cơ sở kinh doanh trong trường hợp không còn khả năng chi trả.

      2. Trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ thuế trong trường hợp người nộp thuế chấm dứt hoạt động không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật:

        a) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không theo thủ tục giải thể, không còn khả năng chi trả doanh nghiệp chưa hoàn thiện nghĩa vụ nộp thuế thì chủ cơ sở kinh doanh tư           nhân, chủ tịch hội đồng thành viên hay là chủ sở hữu cơ sở kinh doanh trách nhiệm      hữu hạn, chủ tịch hội đồng quản trị của cơ sở kinh doanh cổ phần, trưởng ban quản trị của hợp tác xã chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ còn lại;

        b) Hộ gia đình, cá nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa hoàn thiện nghĩa vụ nộp thuế thì chủ hộ mái ấm, cá nhân chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ còn lại;

        c) Tổ quản lý chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì tổ trưởng tổ hợp tác chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ còn lại”.

- Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ tài chính quy định:

“Điều 140. Xác nhận hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế

  1. Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đồng thời các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hay cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thiện nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan, trong đó nêu rõ các nội dung:

        a) Tên người nộp thuế, mã số thuế;

        b) Nội dung, mục đích, yêu cầu xác nhận;

        c) Tài liệu chứng minh nội dung yêu cầu xác nhận (bản chụp).

Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu xác nhận triển khai nghĩa vụ nộp thuế thì văn bản đề nghị phải do người đại diện theo quy định của pháp luật ký, đóng dấu;

  1. Cơ quan hải quan có trách nhiệm rà soát, xác nhận việc triển khai nghĩa vụ nộp thuế khi người nộp thuế có văn bản đòi hỏi theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp không xác nhận phải có văn bản thông báo cụ thể nguyên do không xác nhận.

Trường hợp cần rà soát, đối chiếu lại các thông tin về tình hình triển khai nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trước khi xác nhận, cơ quan hải quan gửi thông báo cho người nộp thuế nhân thức lý do chưa xác nhận được.

Thời hạn phải trả kết quả cho người nộp thuế là trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đòi hỏi xác nhận của người nộp thuế.”

Như vậy, căn cứ các quy định trên trước khi giải thể, ngưng hoạt động cơ sở kinh doanh có văn bản gửi Tổng cục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Cơ quan hải quan sẽ khởi đầu kiểm định, xác kiếm được việc triển khai nghĩa vụ nộp thuế của công ty. Nếu cơ sở kinh doanh chưa hoàn thiện các nghĩa vụ nộp thuế cơ quan hải quan sẽ thông báo cho cơ sở kinh doanh nhân thức lý do chưa xác nhận đồng thời có hướng dẫn cụ thể để cơ sở kinh doanh hoàn thiện các nghĩa vụ nộp thuế trước khi công bố giải thể, ngưng hoạt động .

II. Quyết toán loại hình gia công

- Căn cứ khoản 1 và điểm a.2 khoản 3 điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ vốn quy định:

Điều 60. Báo cáo quyết toán

  1. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán

Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan.

  1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

    a) Nộp báo cáo quyết toán

    b) Đối với tổ chức, cá nhân triển khai hoạt động gia công với thương nhân nước ngoài:

Trường hợp tổ chức, cá nhân theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu do bên đặt gia công cung cấp, máy móc, thiết bị thuê vay để triển khai hợp đồng gia công, bán thành phẩm, sản phẩm tại tài khoản ngoài bảng hoặc trên Hệ thống giữ vững nội bộ của tổ chức, cá nhân thì nộp báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL đối với nguyên liệu, vật tư cũng như mẫu số 16/BCQT-MMTB/GSQL đối với máy móc, thiết bị ban hành kèm theo Phụ lục V Thông tư này. Trường hợp Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân theo dõi chi tiết lượng hàng hóa, không theo trị giá thì được sử dụng kết quả kết xuất từ Hệ thống của tổ chức, cá nhân để lập báo cáo quyết toán đối với phần hàng hóa không quản lý theo trị giá này.

Mọi thông tin thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được tư vấn miễn phí và chính xác và nhanh nhất

CÔNG TY DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN LUẬT LẠC VIỆT

  • Tại Hà Nội: Phòng CH 2601, tòa HH2, 90 Nguyễ Tuân, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội  
  • Tại TP Hồ Chí Minh: Số 428 Điện Biên Phủ, Phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0946143746
  • E- mail: lacvietmuaban@gmail.com
Hỗ trợ báo giá Tư vấn

Bài liên quan

Liên hệ với chúng tôi theo hotline:

02466862397