• Thành lập công ty tại Hà Nội - Giải thể công ty

Hướng dẫn hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Đức Thiện

Hướng dẫn làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp 2017 cho từng loại hình doanh nghiệp có sự khác biệt như thế nào? Những giấy tờ cần thiết để làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp, dựa vào căn cứ pháp lý nào để xác nhận hồ sơ hợp lệ?

I. Hồ sơ

1. Doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Bản sao chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP còn hiệu lực

2. Công ty TNHH 1 thành viên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty: tất cả các chữ ký của các thành viên thành lập doanh nghiệp.

Bản sao chứng thực cá nhân người đại diện hoặc chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền.

Bản sao hợp lệ gồm các giấy tờ sau:

 • Các giấy tờ chứng thực cá nhân được quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty là cá nhân.
 • Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác nếu chủ sở hữu là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp được thành lập bởi các nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu với người ủy quyền nếu chủ sở hữu doanh nghiệp là tổ chức.

3. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty: có đầy đủ chữ ký của các thành viên.

Danh sách các thành viên.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ:

 • Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại điều 10 Nghị định số 78i/2015/NĐ-CP nếu thành lập doanh nghiệp là cá nhân.
 • Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các doanh nghiệp thành lập từ vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư nước ngoài có thế là do các nhà đầu tư từ nước ngoài, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản thi hành hướng dẫn.

4. Công ty cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ công ty: có đầy đủ chữa ký của các cổ đông sáng lập ra công ty

Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nước ngoài là tổ chức.

Bản sao các giấy tờ hợp lệ như sau:

 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân thành lập doanh nghiệp
 • Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo quy định và văn bản ủy quyền tương ứng với trường hợp tổ chức thành lập doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập bởi các nhà đầu tư nước ngoài, hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Công ty hợp danh

Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp

Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh

Danh sách các thành viên hợp danh

Bản sao các giấy tờ hợp lệ:

 • Giấy chứng thực cá nhân quy định tại điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP nếu người thành lập công ty là cá nhân.
 • Quyết định thành lập công ty hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện của tổ chức thành lập công ty có văn bản ủy quyền.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Một số lưu ý:

 • Số lượng hồ sơ: 1 bộ
 • Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
 • Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh
 • Người thực hiện: cá nhân, tổ chức

II. Một số giấy tờ liên quan thành lập doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp tư nhân: giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân(Phụ lục I-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).
 • Công ty TNHH 1 thành viên: giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 1 thành viên(Phụ lục I-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) + danh sách người đại diện theo ủy quyền
 • Công ty TNHH 2 thành viên: giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 2 thành viên trở lên(Phụ lục I-3, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) + danh sách các thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên(Phụ lục I-6, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).
 • Công ty cổ phần: giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần(Phụ lục I-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) + danh sách các cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) + danh sách cổ đông nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) + danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).
 • Công ty hợp danh: giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục I-5, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) + danh sách các thành viên hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

III. Trường hợp để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Để doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo điều 28 Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp cần có:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh đăng ký không bị cấm đầu tư kinh doanh.

Tên của doanh nghiệp không vi phạm cách đặt tên theo đúng quy định tại các điều 38, 39, 40, 42 của Luật doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ

Không nợ lệ phí đăng ký doanh nghiệp

2. Pháp lý căn cứ

Luật doanh nghiệp 2014 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 176/2012/TT-BTC ban hành ngày 23 tháng 12 năm 2012 của Bộ tài chính.

xemt thêm: TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Mọi thông tin thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được tư vấn miễn phí và chính xác và nhanh nhất

CÔNG TY DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN LUẬT LẠC VIỆT

 • Tại Hà Nội: Phòng CH 2601, tòa HH2, 90 Nguyễ Tuân, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội  
 • Tại TP Hồ Chí Minh: Số 428 Điện Biên Phủ, Phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0946143746
 • E- mail: lacvietmuaban@gmail.com
Hỗ trợ báo giá Tư vấn

Bài liên quan